Gyldenstræde

  • 3000 Helsingør
  • * Navngivet af Helsingør Byråd før 1930 ifølge kommunens egne oplysninger i ”Kommunestyret i Helsingør 1880-1930.”
  • Gyldenstræde, der er det yderste af byens mange senmiddelalderlige stræder, som førte fra hovedgaden til strandens skibbroer, har sandsynligvis sit nuværende navn efter ejeren af Gyldenstræde 6, den norskfødte købmand Knud Gylden. Han fik borgerskab i 1730 og har tilsyneladende været en god forretningsmand. I hvert fald ejede han flere ejendomme i byen, nemlig Stengade 16, Anna Queenstræde 3, Fiolgade 14, Munkegade 4-6, Byfogdens Mølle i Stengade, et areal af markjorderne ved nuværende Odinsvej og så førstnævnte ejendom, som han solgte i 1776. Strædet har dog ikke haft sit navn så længe.

På Resens kort over Helsingør fra omkring 1660 synes strædet at være angivet som »Skipperstrædit«, altså Skipperstræde. Det er dog ejeren af hjørneejendommen, Stengade 10, den velhavende Kønning Andersen, der i det meste af det 18. århundrede og op til 1830’erne lagde navn til strædet. Han fik borgerskab i 1701 som næringsdrivende i »søfarten og anden handel«, så har har troligt nok levet godt af de mange skibe, der klarerede Øresundtold. Han ejede desuden flere andre huse i byen.

Gyldenstræde grænsede mod vest op til et indhegnet areal, hvorigennem vandløbet »Grøften« fra Rosenkilden og Hestekilden førte ud i Øresund. »Grøften« drev flere vandmøller, bl.a. i købmand og brygger Johannes Christophersens bryggeri i Gyldenstrædes nordvestlige ende. Senere blev denne vestlige side af Gyldenstræde helt udbygget, hvorefter strædet fik sin nuværende karakter.