Haveforeningen Klostermosen

Efter at have konstateret, at der stadig var et stort behov for kolonihaver, besluttede kommunen i 1963 at udlægge yderligere et areal ved Rønnebær Alle med plads til 22 haver hver på en størrelse af ca. 250 m2. Den blev kaldt Kolonihaveforeningen Æblehaven. Der blev skrevet ud til folk, at de nu stod på en venteliste og ville høre nærmere. Men den haveforening fik ikke nogen lang levetid. Arealet måtte efter nogle år vige for et boligbyggeri. Men alle kolonisterne fik tilbud om at flytte til et nyt kolonihaveområde bagved Klostermoseskoven.

Her blev der etableret nye kolonihaver ved Klostermosen på det areal ved Ole Rømers Vej, hvor kommunens vandværk og vandtårn lå – og tårnet stadig står. Det blev kommunens mindste havekoloni. Haveforeningen Klostermosen overtog det 11.400 m2 store areal den 1. april 1968. Arealet ligger i byzone. Det blev fra starten udlagt til 19 kolonihaver, som hurtigt blev udlejet. De første huse blev allerede rejst året efter. Fra 1. oktober 1969 blev der udlagt 10 nye haver, således at havekolonien ialt omfattede 29 haver.

I dag er havernes størrelse gennemsnitlig 407 m2. Kolonihavearealet er tilsluttet kommunens el-forsyning. I 1979 forsøgte bestyrelsen at få mulighed for at udvide havekolonien med ca. 25 haver beliggende vest for Teknisk Museum på Ole Rømers vej. Men det blev ikke tilladt.

Klostermoseområdet har navn efter Helsingør Almindelige Hospital, der gennem mange år benyttede området til at grave tørv. Oprindelig lå her et nedlagt kloster for Karmelitermunkene. Selve mosen ejedes af Helsingør Kommune, som i midten af 1800-tallet solgte ud af jordene. Arealet har derefter været anvendt til teglværk indtil 1947, hvor Kommunen overtog det. I 1956 blev skovarealerne op til den nuværende haveforening gjort til fredskov.


Kilder: 1) Kolonihaveforbundet,

2) "Kolonihaverne i Helsingør" i Helsingør Museums årbog 2012 - artikel af Erik Stubtoft

3) Erik Stubtofts private arkiv.