Holger Drachmann stenen

Mindestenen er fotograferet af Jørgen Rubæk Hansen 13/7 1978
Stenen i 2008

Stenen er opsat i 1936 på havnen i Hornbæk til minde om forfatteren Holger Drachmann (1846-1908). Den blev afsløret af etatsrådsinde Harriet Bentzon. Mindestenen er udført af billedhuggeren Jens Jacob Bregnø. Det er en natursten med et bronzerelief af Holger Drachmann og forfatterens signatur. Indskriften lyder:

Her ved den Store Bjørns Hus blev han Havets og Fiskernes Digter. Her i Hornbæk døde han 14. januar 1908

Jeg har været nok paa Rejser

Tumlet nok i fremmed Land

og det bedste hist jeg lærte

var at længes mod min Strand

HD