Hollandskevej

  • 3000 Helsingør
  • Navngivet af Helsingør Byråd før 1930 ifølge kommunens egne oplysninger i ”Kommunestyret i Helsingør 1880-1930.”
  • Vejen er opkaldt efter Hollandske Mølle. Møllen stod færdig i 1800 og var den første mølle i Helsingør af denne type, d.v.s. med drejelig møllehat og vinger. Møllen blev revet ned i 1968.
  • Som led i beskæftigelsesarbejder for 350.000 kr. blev Belvederevej anlagt i 1928 som ny forbindelsesvej mellem Kongevej og Gurrevej og hele området blev byggemodnet. Ved denne lejlighed opstod bl.a. Hollandskevej.
  • Efter at kommunen i 1917-28 havde købt lystejendommen "Belvedere" for ialt kr. 170.000 blev den udstykket til villagrunde, derved opstod denne vej.


Litteratur

Bygge og bo : gennem 50 år : Det sociale Boligselskab i Helsingør 1938-1988. Af Kenno Pedersen og Lars Bjørn Madsen. Helsingør : Det sociale Boligselskab i Helsingør, 1988. S. 81.

Birger Mikkelsen: Kong Peder. Helsingør, 1991 S. 192.