Hovedvagtsstræde

Det gamle vagthus i Hovedvagtsstræde 1890
  • 3000 Helsingør
  • Navngivet af Helsingør Byråd før 1930 ifølge kommunens egne oplysninger i ”Kommunestyret i Helsingør 1880-1930.”
  • Hovedvagtsstræde hed på et tidspunkt bare Vagtstrædet. Navnet skyldes det hus, en hovedvagt, der i 1740'erne blev opført tæt på den nuværende Jernbanevej. Vagthuset blev opført til byfogden.

Indtil retsreformen i 1919, hvor embedet blev nedlagt, havde byfogeden mange forskellige arbejdsopgaver. Han var dommer på bytinget og i fogedretten, skifte- og auktionsforvalter, varetog som byskriver tinglysnings- og notarialvæsenet og var fra 1701 tillige politimester.

På billedet af hjørnet af Hovedvagtsstræde og Strandgade, ser man også en trækvogn med en bærmetønde (bundfald i gærede drikkevarer) til slagter Coldings køer. Det er Coldings søn Thomas, som står bag tønden.

Hjørnet af Hovedvagtsstræde og Strandgade ca. 1898