Jens Peter Larsen

Jens Peter Larsen Født: 1872 – Død: 29. april 1938

Jens Peter Larsen var født i Køge. Nogle år efter, at hav var blevet udlært som typograf i 1891, kom han til Helsingør og fik ansættelse på Helsingør Dagblad. Her blev imidlertid afskediget, fordi han markerede sig for meget som socialdemokrat. I 1903 blev han formand for Fællesorganisationen i Helsingør og ved siden af det var han redaktør af Helsingør Socialdemokrat.

I 1906 flyttede han til Hillerød, hvor han medvirkede til starten af Brugsforeningen i byen og blev valgt til byrådet. Her var han medlem af Skolekommissionen og Skoleudvalget. I 1915 kom han tilbage til Helsingør og blev hurtigt formand for den lokale socialdemokratiske partiforening. Den post forlod han i 1920, da han blev valgt som socialdemokratisk folketingsmedlem for Helsingørkredsen. I Folketinget blev han hurtigt partiets ordfører for militære spørgsmål. Han sad i Folketinget til sin død i 1938. I mellemtiden var han også blevet valgt som medlem af Helsingør Byråd. Her sad han fra 1917 til 1929.

Kilder: 1) Jubilæumsskrift om Socialdemokratiet i Helsingør 1885–1985. 2) Erik Stubtoft - Personligt arkiv vedr. Socialdemokratiet. Kategori: Arbejderbevægelsen]]