Kolonivej

  • Navngivet af Helsingør Byråd i 1898. Vejen eksisterer ikke mere.
  • Vejen er opkaldt efter området, som omfattede et stort antal kolonihaver på Fattigvæsenets jorder. Helsingørs Fattigvæsen ejede fra gammel tid det trekantede grundstykke på hjørnet af Bjarkesvej og Esrumvej samt det tilsvarende grund¬stykke på hjørnet af Gurrevej og Bjarkesvej. Disse to jordstykker lå i midten af 1800 tallet hen som haver. Her kunne Helsingørs mindrebemidlede borgere dyrke deres grøntsager og Fattigvæsenet fik også herfra kartofler m.m. til eget brug. Kolonihaverne regnedes for at være nogle af de ældste i landet.
  • Se også Bjarkesvej.