Kronprins Frederik

Hjulfærgen Frederik. Indsat 1898

Nybygning nr. 71 fra Helsingør Jernskibs- og Maskinbyggeri var hjulfærgen Kronprins Frederik, som blev indsat på DSB-overfarten mellem Helsingør og Helsingborg i august 1898, hvor den sejlede til 1922. På vogndækket havde færgen et spor til jernbanevogne.

I perioden 1922 til 1933 var Kronprins Frederik stationeret i Fredericia, hvor den var indsat på Oddesundoverfarten. Da Oddesundbroen blev indviet i 1938, blev den udrangeret og ophugget.