Kulpladsen

Wright & Svendsens brændselsfirma blev grundlagt i 1891. Det havde kontor i Stengade 83. Firmaet havde oplagsplads ud mod Havnegade, hvor kul og koks blev leveret ad søvejen og fra skibene på trillebøre blev kørt over på kulpladsen. I 1930'erne blev der bygget en lossekran og siloer på grunden, som lå lige op ad Wiibroe Bryggeri.

Kulpladsen i december 2018. Foto: Bente Thomsen

Med tiden faldt efterspørgslen på kul og koks, og firmaet Wright og Svendsen lukkede omkring 1970, hvorefter kraner og siloer blev revet ned. Arealet blev ryddet, og der blev etableret parkeringsplads på grunden, som i 1979 fik navnet Kulpladsen.

Kulpladsen i december 2018. Foto: Bente Thomsen

Kort før finanskrisen i 2008 blev arealet solgt til WR Entreprise for godt 23 mio. kr. med henblik på boligbyggeri på grunden. Krisen bevirkede imidlertid, at der ikke var basis for byggeri. Først i 2015 blev der vedtaget en lokalplan for området, som opererede med 15 boliger på grunden, men den gav anledning til megen debat i offentligheden. I juni 2017 blev der vedtaget en ny lokalplan for området, nu med 19 boliger. Grunden var i mellemtiden blevet solgt til KP Huse.

Prospekt fra udbudsmaterialet december 2018.

I december 2018 blev lejlighederne udbudt til salg. Boligområdet blev markedsført under navnet "Havnekarreen" og rummede 19 boliger i størrelsen fra 96 til 193 m2 og til priser fra 4,2 mio. til 9,2 mio.

Litteratur

Frederiksborg Amts Avis 23.10.2016 og 5.5.2018

Udbudsmaterialet: Havnekarreen.dk