Mørdrupvej 74

Akvarel af "Mariehøj", Mørdrupvej 74, Mørdrup, som den lille trelængede ejendom tog sig ud i 1939.Tilhører Helge Mørdrup Jensen.


"Mariehøj" er navnet på den lille trelængede og stråtækte ejendom på adressen Mørdrupvej 74, Mørdrup, direkte overfor Søbækgaards hovedbygning. Ejendommen opstod i sidste halvdel af 1800-tallet som et mindre husmandssted på toppen af Mørdrupbakken, men blev 1917 overtaget af G.A. HagemannSøbækgaard som led i dennes omfattende jorderhvervelser i Mørdrup-området. Hagemann indrettede ejendommen som kombineret portner- og chaufførbolig samt vognport/garage. Efter Hagemanns afhændelse af Søbækgaard overgik ejendommen til almindelige beboelsesformål, og den er i dag i sin helhed indrettet som bolig for to familier.