Mads Holms mindesøjle

Mads Holms mindesøjle
I Allégade mellem Kronborgvej og porten ind til det forhenværende Helsingør Værft, står Mads Holms mindesøjle. Broncefiguren på toppen er af billedhuggeren Einar Utzon-Frank og forestiller en stiliseret 1500-tals galeon omgivet af forgyldte, springende delfiner. Granitsøjlen stammer fra det gamle Christiansborg Slot. 1931-1941 var søjlen opstillet i dertil indrettet haveanlæg foran værftet. Helsingør Kommune besluttede at opsætte mindesmærket i anledning af 100-året (1927) for værftets grundlægger Mads Holms fødsel.

På søjlen er der følgende inskription: Mads Holm Helsingør Jernskibsværft og Maskinbyggeris Grundlægger. Den hvide linie på midten stammer fra en påkørsel af en bil.

Litteratur

Lars Bjørn Madsen: Monumenternes Helsingør. Helsingør, 1997. S. 16 f.