Mansardtag

Et højt knækket tag i hvilket den underste del af tagfladen er stejlest og giver god plads for indretning af rum i tagetagen.