Mindevej

  • 3060 Espergærde


  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
  • Avisen "Socialdemokraten" omtaler den 4.december 1944 følgende, nye vej navne på haveforeningen "Hyrdebakken"s arealer Mellemvangsvej, Egevej, Mindevej og Idrætsvej.
  • Navnet Peder Oxes Vej blev foreslået ved et møde i byrådet den 4. juli 1901, men blev forkastet til fordel for nuværende Murergade. På byrådsmødet den 2. september 1915 vedtoges det, efter skrivelse fra vejens beboer, at vejen overtages til offentlig vej med dertil hørende forpligtelser