Motel Norden

  • Motel.
  • Kongevejen 311, Helsingør
  • Kilde: Danmark Rundt. Politikens Forlag.1971.