Nørrevej

  • 3000 Helsingør/3070 Snekkersten
  • Numrene 35 – 47 og 58 – 64 var indtil 1970 omfattet af den daværende Helsingør Kommune.
  • De øvrige numre på vejen var indtil 1970 omfattet af daværende Tikøb Kommune. Fra 1970 var alle numre omfattet af Helsingør kommune.
  • Navngivet af Helsingør Byråd før 1930 ifølge kommunens egne oplysninger i ”Kommunestyret i Helsingør 1880-1930.” Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.