N. P. Kirck

N. P. Kirck var født i 1802 i Helsingør. Han blev uddannet som kontorist på van Deurs kontor og kunne allerede som 21-årig købe ejendommen Strandgade 81 - 83, hvor han dog måtte etablere sig under et andet navn, da han ikke var gammel nok til at få borgerskab. Først i 1827 kunne han erhverve dette. Købmandslauget ville dog ikke anerkende hans uddannelse, hvorfor han ikke kunne optages i lauget som købmand. Han kunne derfor ikke drive forretning som købmand, men måtte drive sin forretning i samarbejde med andre købmænd. Fra 1839-50 var Kirck medlem af Helsingør Borgerrepræsentation (daværende byråd). I 1841 valgtes han også som stænderdeputeret (de daværende stænderforsamlinger var rådgivende, men en slags forløber for rigsdagen i 1849).