Pindemose

Pindemose er navnet på et oprindeligt større vådområde i den vestligste del af Helsingør overdrev, som også strakte sig videre ind gennem den sydligste del af Teglstrup Hegn. Moseområdet, der har givet navn til ejendommen Pindemosegaard, er i dag stort set tørlagt, og store dele af arealerne er i dag hjemsted for en større kolonihaveforening.