Rønnebær Alle

  • 3000 Helsingør
  • Navngivet af Helsingør Byråd før 1930 ifølge kommunens egne oplysninger i ”Kommunestyret i Helsingør 1880-1930.”
  • Navngivet af Helsingør Byråd i 1951, efter at Tikøb Sogneråd havde givet udtryk for, at man gerne så, at vejen havde samme navn i sin fulde udstrækning.
  • I 1850 blev der ved tinglysning bestemt at der skulle plantet en Alle af træer fra Strandvejen til Kongevejen over Kronborg Teglværks jorder. I marts 1963 besluttede byrådet at dele af Rønnebær Alle fremtidig benævnes henholdsvis Bøgebakken og Ahornalle.
  • Røn er et træ. Frugten fra Rønnebærtræet er rød, bittersur og vitaminrig.