Rørtangvej

  • 3070 Snekkersten
  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
  • Vejen blev i 1980 spærret for gennemkørsel. Stykket fra Strandvejen til den nuværende tunnel på Klostermosevej hed tidligere Rørtangvej.
  • Navnet rørtang forklares med, at første led i navnet kommer fra tagrør og andet led fra ordet tange. Altså betegnelsen for en landtange, der strækker sig ud i et moseområde, som må formodes at have omfattet tagrør i større mængder.
  • Se Klostermosevej
  • Se K.A. Hasselbalchs vej.