Sønderris

Sønderris fotograferet fra luften i 1961.

Den udflyttede gård Sønderris i Plejelt lå indtil jordreformerne i slutningen af 1700-tallet i selve Plejelt landsby lidt nord for Langevadgaard.

Den nuværende ejer af Sønderris, Henrik Sønderris Pedersen, kan imidlertid føre sin slægt mange generationer tilbage – og alle sammen har de været ejere af gården, også medens den lå i Plejelt by. I alt fald ses samme familie som fæstere i 1772, da Christen Hansen overtog gården i fæste. Christen Hansen havde gården i over 50 år og overtog den til selveje i 1801. Henrik Sønderris Pedersen er tip-tip-tip-oldebarn af Christen Hansen.

Gården drives fortsat som landbrug, men ejeren og hans hustru har andet arbejde som hovederhverv.