Skellebæk

Skellebæk er det gamle navn på det vandløb, der dannede sydgrænsen for Helsingør overdrev - mellem Vapnagaards og Borupgaards jorder. Bækken, der havde sit udspring i vådområderne omkring det nuværende Prøvestenscenter og som kun vanskeligt kan fornemmes i terrænet i dag, havde udløb i Øresund lidt nord for Kystens Perle. Det nu rørlagte bækløb udgør dog endnu i dag ejerlavsgrænsen mellem Helsingør overdrev og Borupgaard.