Skotterup Købmandshandel

Høkerforretningen fotograferet omkring 1880 - snarere dog endnu før medens Børge Børgesen drev forretningen.

Skotterup Købmandshandel er Sydkystens ældste eksisterende butik. Dens historie startede i 1852, hvor den åbnedes en høkerbutik. Forretningen blev startet af en veteran fra Treårskrigen, Børge Børgesen, der havde fået speciel tilladelse til at åbne butikken p.g.a. invaliditet. Om Børge Børgesen reelt havde åbnet en butik eller blot virkede som høker i 1852 er dog lidt usikkert. Men allerede i 1856 vides det med sikkerhed at forretningen også indholdt en butik i ejendommen.


Lindahls butik fotograferet omkring 1920 med forretningens lille lastbil foran. Butiksindgangen var dengang fra Strandvejssiden.


I 1879 afhændede Børge Børgesen forretningen til den helsingoranske købmand K. W. Brammer. Brammer drev også forretning i Helsingør, men beholdt butikken i Skotterup frem til 1892, da Carl Christian Lindahl overtog høkerforretningen. Han havde tidligere været gæstgiver og bager på Skotterup Kro - uden dog at eje den. Lindahl udvidede høkerforretningen med skibsprovianteringshandel og kadrejerhandel.


Købmand Niels Erik Hansens butik fotograferet i 2002. Butikken har nu indgang i nordfacaden i den store tilbygning, som blev bygget på det oprindelige hus allerede omkring år 1900.


Allerede i 1909 overtog Carlo Lindahl driften af butikken, men købte først ejendommen i 1926. I 1931 kom hans søn, Erik Lindahl, også med i forretningen. Sidstnævnte drev forretningen fra 1940 til sin død i 1963. Fra 1970 drev Niels Erik Hansen købmandsbutikken, der dog først overtog ejendommen i 1989. Niels Erik Hansen har udvidet og moderniseret butikken i flere omgange - og driver fortsat (i 2010) forretningen nu under navnet "Købmandsgaarden".


Litteratur

Kjeld Damgaard: Mennesker og Huse langs Strandvejen i Snekkersten, 2009.