Snekkersten Postekspedition

Postbestyreren, postbude samt telegrafbudet udenfor Snekkersten Posthus, 1922

I 1882 oprettedes det første brevsamlingssted i Snekkersten, men først fra maj 1889 kendes adressen. Det var på Strandvejen 182 i Snekkersten. Postadressen var dog fortsat "pr. Helsingør". Først i 1894 skulle der på brevene stå "pr. Snekkersten". Postdistriktet bestod foruden af Snekkersten også af Skotterup, Dalsborg, Borupgaard samt det meste af Rørtang.

Brevsamler var fisker og færgemand Jens Jonassen indtil 1907. På dette tidspunkt blev der bygget et posthus ved Snekkersten Station, men Snekkersten Postekspedition, som det nu var blevet, havde kun åbent i sommermånederne. I vintermånederne varetog DSB-personalet på stationen postekspeditionen. Da en ny Snekkersten Station blev taget i brug i 1955 indrettedes postekspeditionen i denne bygning. Postekspeditionen nedlagdes i efteråret 1998. Postdistriktet 3070 Snekkersten er dog blevet opretholdt.