Socialistisk Folkeparti

  • Partiet blev stiftet i 1958 af formanden for Danmarks kommunistiske Parti Aksel Larsen, da han blev ekskluderet af sit parti.
  • Partiets Helsingør-afdeling blev stiftet i 1958 som Danmarks socialistiske Parti. (Se dette).
  • Partiet skønnede medlemstal: 75 (2018)
  • Partiet har været repræsenteret i Helsingør Byråd med følgende antal mandater i byrådsperioderne:
  • 1958-1962: 1 *1962-1966: 2 *1966-1970: 2 *1970-1973: 1
  • 1974-1977: 1 *1978-1981: 1 *1982-1985: 2 *1986-1989: 4
  • 1990-1993: 3 *1994-1997: 3 *1998-2001: 2 *2002-2005: 2
  • 2006-2009: 2 *2010-2013: 4 *2014-2017: 1 *2018-2021: 1

Kilder: 1) Helsingør Kommunes byrådsprotokoller, 2) Helsingør Kommunes borgmestersekretariat, 3) Kommunestyret i Helsingør 1890-1930. 4) Danmarks Statistik, 5) Folketingets Oplysning og 6) Erik Stubtofts private arkiv.