Sophienlyst Teglværk

Sophienlyst Teglværk, der lå ved Gurrevej i Helsingør skråt overfor Montebello, kaldtes i handelskalenderen 1876 for Løvenskiolds Teglværk efter ejeren i perioden 1865-81, hofjægermester Severin Jacob de Løvenskjold. Hvornår teglværket er oprettet, vides ikke, men det synes at være ude af drift i 1872 og bliver troligt nok nedlagt ved salget til jægermester Harald Qvistgaard i 1881. Løvenskiold var dengang en kendt mand i Helsingør, da han foruden teglværket også ejede lystejendommen Sophienlyst ved Kongevejen, den nuværende Internationale Højskole. Teglværket bestod i 1867 af to teglovne med vinkeltag i ”behørig højde” samt tre store tørrelader af træ med tegltag, der alle lå ud til Gurrevej. Desuden af en 18 alen lang og 15 alen dyb bygning – grundmuret og med tegltag - der kan have været bolig for teglværkets bestyrer. Der kendes ingen billeder af dette teglværk.