Strandgade 27

Strandgade 27

Det ældst bevarede bindingsværkshus i Helsingør ligger i Strandgade 27, på hjørnet af Skyttenstræde og Strandgade. Den meget velbevarede ejendom i to etager har årstallet 1577 indskåret i et stykke træ over vinduesfeltet i døren ud mod Strandgade. Feltet med døren og faget til højre herfor dannede tidligere en vognport. Øverste stokværk rager ud over stueetagen og er understøttet af smukt udskårne knægte. Disse er afsluttet med spiralformet afslutning (i fagsprog kaldet volutkonsoller) og dekoreret med udskårne akantusblade. Mellem knægtene er tømmeret udskåret som kølbuer (udformet som tværsnit af en omvendt båd). En byggestil og dekorationsform, der var typisk for Helsingørs bindingsværkshuse dengang. Tilsvarende kan ses i den meget fine ejendom i Stengade 20.


Bygningen var i en elendig tilstand i 1930’erne og meget tæt på nedrivning. Til alt held ønskede et flertal i byrådet at bevare bygningen, og kommunen overtog ejendommen i 1936. Den blev nænsomt restaureret i 1941 af Volmar Drosted og Aage Roussell på en sådan måde, at det vinde og skæve udseende blev bevaret.

Ejendommen var bl.a. beboet af flere færgemænd. Den rummede også værtshuset "Peder i Ankerets Datter" (”Peter i Ankerets Datter” eller "Ankeret"), som eksisterede i mange år.

Litteratur

Kenno Pedersen: Helsingørs gader og stræder i mands minde (6. udgivelse i serien, heri om blandt andet Strandgade). Nordisk forlag for videnskab og teknik. Helsingør 2010.