Teglværksvej

  • 3140 Ålsgårde
  • Her lå forpagtergården Teglværksgården. Den er nu revet ned og på dens plads ligger plejehjemmet af samme navn. Gårdens jorder er, med undtagelse af de fredede marker ved Skåningedammen, udstykket og bebygget.
  • Her lå Aalsgaarde teglværk, bygget i 1877. Forpagter var Preben Lange, hvis navn forbindes med "Langebro", som var teglværkets udskibningsbro