Tjalken

Købmandsbutikken Tjalken

I mere end 100 år var Tjalken en købmandsbutik, der forsynede Hornbæks indbyggere og mange sommergæster med dagligvarer, specialiteter, vine, the og krydderier. Duften af krydderier, eksotiske te-blandinger og nymalet kaffe slog kunden i møde, når man trådte inden for i den gamle butik.

Tjalkens bomærke tegnet af forfatteren Alexander Svedstrup

Karl Kristian Kubiak, der var efterkommer af en stor slagter- og købmandsslægt i Hornbæk, var den sidste købmand i den familie, der drev Tjalken i mere end 100 år. Karl Kristian Kubiak måtte lukke butikken i foråret 2007 på grund af sygdom, og døde samme år den 2. september. I juni 2008 købte naboen SuperBrugsen butikken.

Tjalken kom i familiens eje i 1905, hvor Karl Kristians bedsteforældre Sara og Christian Poulsen overtog butikken. Sara og Christian startede deres købmandsliv i Skovhusene ved Esbønderup. Sara og Christian fik deres første barn, Peter Poulsen i 1905. Samme år som Christian Poulsen købte Tjalken.

Den 27. marts 1901 fremgår det af Kronborg Østre Birks protokollat, at fisker Hans Nielsens enke, Marie Nielsen ved stævning af 27. marts 1901 med seks måneders varsel har indkaldt den eller dem, som måtte mene at have adkomst til jordstykket matr. nr. 57 i Hornbæk, Hornbæk-Hellebæk sogn.

Da ingen melder sig som ejere for at bevisliggøre sin adkomst, får Marie Nielsen ret til ejendommen. Tjalken ligger i dag dels på matr. 56, og dels på 57, og omkring 1900-tallet var ejerforholdet åbenbart uklart, i hvert fald for matr. nr. 57. Da ejerforholdet således er fastslået, sælger Marie Nielsen i 1901 til en hr. Arthur Ogilvie.

To år efter i 1903, sælger Arthur Ogilvie til Alexander Svedstrup, og i 1905 sælger Alexander Svedstrup til købmand Christian Poulsen. Eller rettere mageskifter. For i Helsingør Dagblad den 24. juni 1905 står der, at ”Kandidat Svedstrup har mageskiftet sin ejendom ”Tjalken” i Hornbæk med købmand Chr. Poulsens ejendom i Esbønderup Skovhuse, samtidig har Hr. Poulsen mageskiftet sin forretning med købmand Aage Petersens forretning i Hornbæk”. Salget er ifølge andre kilder inkl. købmandsforretningen, og begge disse kilder tyder på, at de ovenfor nævnte tidligere handler kun har omfattet dele af det nuværende Tjalken.

Tjalken år 1900

På den ene endevæg i butikken Tjalken hang lige til det sidste tre store fotostater af Tjalken. Det første var dateret 1900, det andet 1905, det tredje 1960.

Den første fotostat fra 1900 viser den lille træbygning, der var den første købmandsbutik på stedet. På billedet kan man se, at der står Aage Petersen på facaden, men andre kilder siger, at det var en anneksforretning til købmand Geutche’s købmandsforretning i Helsingør. Men sandt er det vist nok, at den kun var åben om sommeren, vel sagtens for at profitere af de mange sommergæster, der på det tidspunkt var begyndt at blive en del af livet i Hornbæk om sommeren.

Tjalken 1905

Tjalken blev etableret i 1899, det ene af de to årstal, det står på huset den dag i dag. Det andet årstal, 1907, er det år, hvor bygningen får sit nuværende udseende med to etager og udnyttet tagetage. På billedet fra 1905 har huset kun en etage, og blev, ifølge forfatteren Karl Rønne, bygget om i 1901.

Forfatteren Alexander Svedstrup var økonomisk involveret i etableringen af Tjalken, og han skabte det logo, der har fulgt butikken fra første færd. Logoet indeholder både en hollandsk Tjalk, og den art måge, der også hedder en tjalk. Han opfattede nemlig skibet som en forårsbebuder (romanen Erik Gudmand).

Sara og Christian Poulsens ældste søn, Peter Poulsen, blev som voksen skuespiller, og giftede sig den 26. oktober 1930 med skuespilleren Inga Schultz, der i 51 år var knyttet til Det Kgl. Teater. Døtrene Ingrid blev født i 1909, og Solveig i 1910.

Tjalken ca. 1913 På dørtrinet sidder Christian Poulsen med tre børn, muligvis plejebørn fra Lykken, hvor Saras søster Agnes boede med sine plejebørn.

Sara og Christian Poulsen drev Tjalken frem til 1939, altså i 34 år, hvorefter deres datter Solveig og hendes mand, Albin Kubiak overtog butikken. Chr. Poulsen døde den 10. november 1941. Han blev 66 år.

Tjalken formentlig i 1930'erne

Tredje generation i Tjalken Karl Frantz Albin Kubiak var også uddannet købmand. Han blev født i Fürstenwalde bei Spree tæt på Berlin i Tyskland. Sara og Albin mødte hinanden på den Internationale Højskole i Helsingør i 1932, hvor de begge var på højskoleophold. Men det var først i 1938 de blev gift. Albin var en dygtig købmand, og var på alle måder en driftig mand, der satte mange ting i gang. Hans svigerfar var en meget vellidt mand, og blev kaldt ”Tjalkefar”, men ikke den store forretningsmand. Derfor var han, da han overlod butikken til Solveig og Albin, ikke længere kreditværdig, og det var ikke en velfunderet butik, de unge overtog. Det betød, at Albin lige fra starten måtte købe stort ind. Men det var hans held, for da krigen kom to år senere, var varelageret godt fyldt op, og butikken var bedre rustet end de fleste til de svære tider forude. Solveig og Albin fik tre børn hvor Karl Kristian, den ældste, blev født den 9. september 1939, Marianne kom til den 23. juni 1941 og Rigmor den 13. januar 1945.

I 1942 blev Albin Kubiak indkaldt på tysk side og Solveig og hendes mor Sara måtte klare forretningen alene. Albin blev sendt til Minsk i Rusland af den tyske Wehrmacht. Under en orlov i Berlin fik Albin at vide, at hele hans kompagni var blevet udslettet i de hårde kampe mod russerne. Albin blev herefter sendt til intendanturtjeneste i den tyske forlægning i Kolding. Efter krigen var Albin en overgang anbragt i Vestre fængsel inden en række borgere i byen gik i brechen for ham. Han fik først sidst i 1950’erne, sammen med Karl Kristian, bevilliget sin danske indfødsret.

Karl Kristian blev medejer af Tjalken i begyndelsen af 1980’erne, og kørte butikken videre sammen med sin mor, Solveig, efter faderens død i 1986. Albin var født i 1908. Solveig hjalp til i butikken til langt op i 80’erne. Hun døde dagen før hun ville være fyldt 93 år. Det var den 17. december 2003.

Karl Kristian blev oprindelig uddannet dekoratør først hos Bergenholz og senere hos herremagasinet Julius Kopp i København. I alle år bar Tjalkens udstillingsvinduer præg af hans meget opfindsomme og kreative evner.

Tre gange deltog han i landsomfattende konkurrencer i vinduesdekoration. En gang vandt han 1. præmie.

Juleudstillingerne var også noget særligt og mange husker stadig julemanden, der kiggede ud fra 1. sal og havde fødderne nede i butikkens vinduer.

En af Karl Kristians mange fantasifulde vinduesudstillinger. Denne allerede fra 1960
Karl Kristian Kubiak som han huskes i sin butik i gang med at sælge slik til børnene