Rasmus Knudsens Vej

Version fra 20. nov 2018, 10:16 af Charlotte Fenger (diskussion | bidrag)

  • 3000 Helsingør
  • Navngivet af Helsingør Byråd i 1965.
  • Vejen afløste en markvej, som førte til gården Tjørnehøj med dens jorder og som gik fra Esrumvej i nordlig retning. Behovet for en ”rigtig” vej har formentlig baggrund i, at Helsingør Teknikum netop var blevet etableret for enden af denne vej på den østlige side.
  • Vejen er delt i to parallelle spor med bevoksning i midten og deler sig ved indgangen til de forskellige ungdomsskoler, der ligger der i dag. På den østlige side af vejen findes en bebyggelse med villaer, som for størstedelens vedkommende er blevet opført i 1970’erne. Mod nord ligger sportsarealerne, som støder op til Gl. Hellebækvej, men vejen er ikke blevet ført igennem og ender blindt. På den østlige side af vejen findes et område med villaer, som for størstedelens vedkommende blev opført i 1970’erne.

Uddannelser

Helsingør Teknikum rummede uddannelsen til skibs- og maskiningeniør samt et teknisk bibliotek. Uddannelsen til maskiningeniør blev i 1994 flyttet til Lundtofte og uddannelsen til skibsingeniør samt Teknisk Bibliotek i 1997 ligeledes til Lundtofte. De nuværende skoler for unge består i dag af en erhvervsskole mod vest og en skole for 10. klasser, en ungdomsskole og uddannelsesvejledning for unge på den østlige side for enden af vejen.

Vejens navn

Vejens navn skyldes civilingeniør Rasmus Knudsen, som i en lang årrække var ansat på Helsingør Skibsværft og som på et tidspunkt blev underdirektør. Han blev medlem af bestyrelsen og senere formand for den betydningsfulde Industriforening. I denne forening var værftet repræsenteret i daværende Helsingør Tekniske SkoleSøndre Strandvej og som Industriforeningen stod bag oprettelsen af. Det var den skole, som det oven for nævnte nye Helsingør Teknikum på Rasmus Knudsens Vej erstattede på grund af pladsmangel. Rasmus Knudsen var engageret i skibsbyggeruddannelsen og initiativtager til oprettelsen af et teknisk bibliotek. Dets fundament bestod af en omfattende samling, som Industriforeningen havde bygget op, noget nyt og banebrydende for den tid.

Litteratur

Nordsjælland - artikel fra 06/07. november 2018.