Gl. Hellebækvej

  • 3000 Helsingør
  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd. Vejen kaldtes oprindelig Hammermøllevejen og var indtil Nordre Strandvej blev anlagt i årene 1874-79 hovedvejen mellem Helsingør og Hellebæk. I 1881 blev Gammel Hellebækvej, tidligere kaldet "Fisker Huus Weyen" mellem Helsingør og Hellebæk, nedlagt som offentlig vej gennem skoven. Gl. Hellebækvej fortsætter gennem Teglstrup Hegn som en anlagt skovsti, der munder ud i Bøssemagergade.
  • Se Bøssemagergade.
  • Se Hellebækvej.