Nordre Strandvej

  • Navngivet af Helsingør Byråd før 1930 ifølge kommunens egne oplysninger i ”Kommunestyret i Helsingør 1880-1930.”
  • Vejen blev anlagt i årene 1874-1879 for at lette færdslen mellem Helsingør og Hellebæk. Det var dengang en 14 alen bred vej med grøftekanter og en 6 alen bred kørebane belagt med ler, rullesten og skærver. Vejstykket ud for Lappen blev dog brolagt. Hidtil havde hovedvejen mellem Helsingør og Hellebæk været Hammermøllevejen (nuværende Gl. Hellebækvej).