Gartnervænget

  • 3100 Hornbæk
  • Gartnervænget var oprindelig en markvej ved Kildekrog Gartneri, som krydsede Hornbækbanen og mundede ud i Nordre Strandvej. Vejen er i dag afbrudt syd for banen, men en rest fra markvejen er adgangsvej til et par ejendomme fra Nordre Strandvej. Kildekrog Gartneri havde adressen Nordre Strandvej 459.