Jernbanehotellet

  • Hotel.
  • Strandgade 92/Havnegade 9, Helsingør.
  • Jernbanehotellet blev bygget i 1881, da Statsbanerne havde flyttet jernbanestationen fra terrænet ved Almen-skolen til havnen. Hotellet, som åbnede for kunder i februar 1892, havde hovedindgang i Strandgade, men fik i 1893 tilladelse til etablere en passage i 1. sals højde til ejendommen i Havnegade 9, så hotellet fik en slags forside til havnen. Det var efter datidens målestok et stort og moderne hotel. Natten til 1. marts 1938 udbrød en voldsom brand i "Jernbanehotellet", som på det tidspunkt hed "Hotel Prins Hamlet". Kun hotellet brændte. Kommunen besluttede alligevel at rydde hele husrækken for at give plads til et stort, prætentiøst hotelprojekt. Det blev dog ikke til noget på grund af 2. verdenskrig.
  • Se Hotel Prinsen
  • Se Hotel Prins Hamlet
  • Kilde: 1) Helsingør-Leksikon. 2) Nordkysten fra Helsingør til Munkerup. Lars Bjørn Madsen. 2003. 3) Helsingør Dagblad 4. januar 2018.