Kategori:Boghandlere

. N.A.Mollerup Boghandler ca. 1820.

Adresse Strandgade 240. Ifølge reklameetiket på et bogbind:

"faaes, foruden alleslags Skole- og andre Böger, Kobberstik, Malerier, Musikalier, Söe- Landkorter, indbundne og heftede Skriveböger og Protokoller i alle Formater, Tegne- og Skrivepapirer med alt iövrigt henhörende til Tegne og Skrivematerialier. (Har tillige begyndt med et Leiebibliothek). ¨