Klostermosevej


  • 3000 Helsingør/3070 Snekkersten
  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
  • Klostermosegård Teglværk lukket i 1918. Strækningen fra Kongevejen til Gurrevej overtaget til offentlig vej den 14. marts 1966. Vejen forlænges til Esrumvej, idet Pindemosevej omdøbes til Klostermosevej og indgår i strækningen. Det besluttes den 16. Juni 1969.
  • Stykket fra Strandvejen til den nuværende tunnel på Klostermosevej hed tidligere Rørtangvej.
  • Se Klostermosegårdsvej
  • Se Pindemosevej
  • Rørtangvej