Stenvinkelsvej

  • 3000 Helsingør
  • Navngivet af Helsingør Byråd før 1930 ifølge kommunens egne oplysninger i ”Kommunestyret i Helsingør 1880-1930.”
  • Stenvinkelsvej i den nordøstlige del af Helsingør er en adgangsvej mellem Allégade og Grønnehavevej. Den er anlagt i forbindelse med et byggekonsortiums opkøb af konsul B. Taylors have mellem Grønnehave og Allegade i 1896 med henblik på opførelse af lejeboliger. Gaden blev navngivet i 1898, og navnet relaterer i sin forenklede stavemåde til fæstningsingeniør Ole Steenwinckel, hvis parterede lig til skræk og advarsel blev lagt på hjul og stejle på Galgebakken uden for byens Svingelport i juli 1659. Steenwinckel havde arbejdet på Kronborg Fæstnings udbedring, først for den danske konge, siden nødtvungent for Svenskerne, da de i 1658 erobrede slottet. I sommeren 1659 deltog han i den kendte sammensværgelse, som imidlertid blev opdaget, hvorefter han blev fængslet og pint. Da han stadig ikke ville røbe nogen af sine medsammensvorne, blev han henrettet. Først efter freden blev de forrådnede ligdele nedtaget, og han fik en værdig begravelse den 4. september 1660 på Johannes Kirkegård ved Sct. Mariæ Kirke.