Sundtoldvej

  • 3000 Helsingør
  • I 1896 besluttede Helsingør Byråd at kalde vejen Øresundsvej. Ved kommunesammenlægningen i 1970 ændredes vejnavnet til Sundtoldsvej, den del som fra Grønnehavevej fører frem til Tretornbygningen hed Tretornvej.
  • Opkaldt med henvisning til Øresundstolden, en afgift som alle udenlandske skibe, der i perioden 1429 1857 passerede Kronborg, skulle betale. Tolden tilfaldt kongernes private kasser, men havde stor betydning for Helsingørs handel og hele udvikling.
  • Se Øresundsvej
  • Se Tretornvej