Tennisvej

  • 3100 Hornbæk
  • Vejen er oplistet i Mostrups Vejviser for Tikøb Kommune 1968/69. Det fremgår ikke, hvornår vejen er navngivet af Tikøb Sogneråd.
  • Tennisvej var oprindelig en af Horneby Sands tangveje og adgangsvej til Hornebys udflyttergård Teglhøjgaard. Vejen fik sit navn, da også landsiden af Strandvejen gennem Horneby Sands plantage blev udstykket godt tyve år senere end Kystvej-området. Et konsortium havde anlagt 5-6 tennisbaner ved tangvejen - Tennisvej 14. Allerede i årene lige før krigen blev tangvejens tennisbaner dog lukket, og efter krigen overtog Feriekolonien for døve børn arealerne.